Renowacja elewacji przy ul. Bożogrobców w Chorzowie