Przebudowa wraz zprogramem postępowania konserwatorskiego dla Starego Dworca w Katowicach ul. Dworcowa