Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na cele biurowo-usługowe w Chorzowie