Przebudowa i termomodernizacja pawilonu Ptaki w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie