Prace renowacyjne wraz wymianą posadzki w Kościele pw. MB Bolesnej w Czeladzi