OBIEKTY ZABYTKOWE

Renowacja elewacji kamienicy w Pyskowicach
Renowacja elewacji przy ul. Bożogrobców w Chorzowie
Renowacja wieży wodnej w Chorzowie
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na cele biurowo-usługowe w Chorzowie
Górnośląskie Muzeum w Zabrze budynek Wentylatorowni
Prace renowacyjne wraz wymianą posadzki w Kościele pw. MB Bolesnej w Czeladzi
Przebudowa wraz zprogramem postępowania konserwatorskiego dla Starego Dworca w Katowicach ul. Dworcowa
Renowacja elewacji w Tarnowskich Górach ul. Karola Miarki 4
Renowacja i Konserwacja budynku Szkoły Realnej w Sosnowcu