Budynki wielo i jednorodzinne

BUDYNKI WIELO I JEDNORODZINNE:

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI I KOLORSTYKA:

 • Projekt termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku probostwa wraz z kolorystyką Rzymsko-Katolickiej Parafii Najświętszego serca Pana Jezusa przy ul. Długiej 32 w Chorzowie – inwestor Rzymsko-Katolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Urząd parafialny – probostwo
 • Projekt remontu elewacji z programem postępowania konserwatorskiego wraz kolorystyką, dobudową schodów, pochylni, portyku wejściowego oraz izolacja pionową wokół budynku pałacu w Krzywiczynach koło Wołczyna. - inwestor prywatny
 • Projekt budowlany termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką, izolacja pionowa ścian fundamentowych, remont zejść do piwnicy od strony podwórza, ocieplenie stropu pod dachem, remont dachu przy ul. Mastalerza 57-59 w Gliwicach – inwestor Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach Mastalerza 57-59 Zarząd ZBM II TBS
 • Projekt budowlany ocieplenia elewacji w budynku przedszkola nr 48 w Bytomiu inwestor Gmina Miasta Bytom
 • Projekt remontu elewacji budynku przedszkola przy ul. Świętochłowickiej 1 w Bytomiu

BUDYNKI WIELORODZINNE:

 • Projekt wydzielenia łazienek z mieszkań w budynku przy ul. Powstańców 21, ul. Suchogórskiej 36, 41, ul. Żołnierskiej 29 w Bytomiu – inwestor GMINA BYTOM
 • Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku kamienicy przy ul. Piekarskiej 92 w Bytomiu –inwestor Gmina Bytom
 • Projekt budowlany nadbudowy i przebudowy piętra oficyny w obrębie mieszkania nr 2 przy ul. Wita Stwosza 50 w Gliwicach – inwestor prywatny
 • Projekt remontu dachu , piwnic i stropu nad ostatnia kondygnacja w budynku przy pl. Sikorskiego w Bytomiu - inwestor Gmina Miasta Bytom
 • Program Postępowania Konserwatorskiego dla attyki wieńczącej i balkonów na elewacji frontowej kamienicy przy pl. Sikorskiego w Bytomiu - inwestor Gmina Miasta Bytom
 • Projekt zmiany sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne przy ul. Armi Krajowej w Chorzów
 • Projekt zmiany sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne przy ul. Hajdy w Chorzowie - inwestor prywatny
 • Projekt zmiany sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne przy ul. Pyskowicka w Niewieszu- inwestor prywatny ie - inwestor prywatny
 • Projekt Architektoniczno-budowlany małych domów wielorodzinnych na ul. Stabika 72A w Katowicach inwestor: Smith Margaret
 • Remont budynku kamienicy przy ul. Katowickiej 58 w Bytomiu -inwestor: Urząd Miasta Bytom
 • Projekt remontu pomieszczeń budynku kamienicy przy ul. Kościelnej 5 w Bytomiu
 • Zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne ul. Solskiego 8 w Zabrzu
 • Projekt nadbudowy piętra w domu pomocy społecznej Sióstr Boromeuszek przy ul. 1-go Maja 8 w Siemianowicach Śląskich – inwestor Dom Pomocy Społecznej Sióstr Boromeuszek
 • Projekt budowlany trmomodernizacji ścian zewnetrznych, remont płyt balkonowych, ocieplenie stropu poddasza i wymiana okien budynku przy ul. Damrota 17-19 w gliwicach
 • Projekt budowlany trmomodernizacji ścian zewnetrznych, remont płyt balkonowych i wymiana okien piwnicznych budynku przy ul. Sobieskiego 16-16a w Gliwicach
 • Inwentaryzacja budowlana małych budynków wielorodzinnych przy ul. Bandurskiego w Krzeszowicach – DOMBUD ul. Kościuszki 63
 • Projekt przebudowy wewnętrznej klatki schodowej w budynku Domu pomocy społecznej Sióstr Boromeuszek przy ul. 1-go Maja 8 w Siemianowicach Śląskich - inwestor Dom pomocy społecznej Sióstr Boromeuszek
 • Projekt budowlano wykonawczy przebudowy loggii balkonowych na parterze budynków przy ul. Zielińskiego 1-13 w Rudzie Śląskiej – inwestor Rudzka spółdzielnia mieszkaniowa, ul. Magazynowa 12 śląska
 • Projekt budowlany nadbudowy z przebudową budynku przy ul. Dębowej 11 w Chorzowie na działce nr 1518/61 – inwestor prywatny
 • Projekt techniczny oddzielenia piwnicy i klatki schodowej drzwiami stalowymi o klasie odporności ogniowej ei30 w budynku przy ul. Szpaków 15-17 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie - inwestor spółdzielnia mieszkaniowa, ul. Magazynowa 12, Ruda Śląska

BUDYNKI JEDNORODZINNE:

 • Projekt budowlany przebudowy z rozbudową budynku jednorodzinnego przy ul. Świerkowej 8 w Bytomiu – inwestor prywatny
 • Projekt budowlany przebudowy i remontu budynku jednorodzinnego przy ul. Jagielońskiej 76 w Piekarach Śląskich - inwestor prywatny
 • Projekt budowlany rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego z przeznaczeniem na funkcję mieszkalną jednorodzinną przy ul. Wieczorków 121 w Orzechu - inwestor prywatny
 • Projekt budowlany budynku jednorodzinnego z usługą w parterze przy ul. Bytomskiej 267 w Piekarach Śląskich - inwestor prywatny
 • Projekt budowlany dobudowy segmentu mieszkalnego do budynku jednorodzinnego przy ul. Pionierskiej w Tarnowskich Górach - inwestor prywatny
 • Projekt budowlany rozbudowy z przebudową i nadbudową zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ul. Matejki 74 w Libiążu na działce 1856/1 - inwestor prywatny
 • Projekt budowlany przebudowy z rozbudową budynku jednorodzinnego przy ul. Jesionowej 18 w bytomiu na działce 303/18 – inwestor prywatny
 • Projekt budowlany budynku jednorodzinnego wraz z garażem przy ul. Podleśnej w Gaszowicach na działce 925/191,188 – inwestor prywatny
 • Projekt zagospodarowania terenu dla budynku mieszkalnego jednorodzinny z dwoma lokalami przy ul. Żorskiej w tychach na działce nr 3811/66 wraz z adaptacja projektu domu jednorodzinnego – inwestor prywatny
 • Projekt budowlany rozbudowy z przebudową i nadbudową zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Matejki 74 w Libiążu na działce 1856/1 – inwestor prywatny