OFERTA

Wykonujemy dokumentację projektową:

Obiektów handlowo-usługowych [lista obiektów]
Budynków biurowych [lista obiektów]
Budynków użyteczności publicznej
Hal przemysłowych z zapleczem [lista obiektów]
Domów wielo i jednorodzinnych [lista obiektów]
Inwentaryzacje i ekspertyzy stanu istniejącego
Zmiany sposobu użytkowania lokali
Dokumentacja budowlane wraz z branżami i uzgodnieniami
Remonty oraz modernizacje kamienic i obiektów zabytkowych
Programy postępowania konserwatorskiego,
Kolorystyki elewacji,
Zagospodarowania terenu

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót budowlanych.

Dzięki nabytemu doświadczeniu i współpracy z osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia projekty wykonywane są rzetelnie i z należyta starannością.


Gwarantujemy wysoką jakość usług, terminowość oraz konkurencyjne ceny.