Hale, obiekty magazynowe i przemysłowe

HALE I OBIEKTY MAGAZYNOWE I PRZEMYSŁOWE:

  • Projekt zmiany sposobu użytkowania byłej stołówki wojskowej na obiekt biurowo-magazynowy przy ul. Sikorskiego w Radzionkowie - inwestor KPE Infrastruktura
  • Projekt budowlany hali magazynowej przy ul. Woźniaka w Katowicach Szopienicach - inwestor KPE Infrastruktura
  • Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku siedziby firmy Techmal o częśc magazynowo-burową przy ul. Chorzowskiej w Świetochłowicach - inwestor prywatny
  • Projekt rozbudowy przedsiębiorstwa PTS ALBA sp. z o.o na terenie sortowni przy ul. Brzezińskiej w Chorzowie
  • Projekt budowy hali przyjmowania i przeładunku odpadów komunalnych oraz przeniesienia z rozbudową budynku socjano-biurowego na działce nr 388/25 przy ul. Brzezińskiej w Chorzowie
  • Rozbudowa części mechanicznej instalacji do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów (mbp) na terenie sortowni przedsiębiorstwa PTS ALBA sp. z o.o przy ul. Brzezińskiej w Chorzowie etap I – III. Projekt budowy hali dostaw i sortowania mechanicznegoodpadów komunalnych z zadaszeniem , hali składowania odpadów, hali kompostowania intensywnego z biofiltrem oraz placów kompostowania na działce nr 388/25 przy ul. Brzezińskiej w Chorzowie
  • Projekt budowlany rozbudowy instalacji węzła sortowniczego sortowni w koksowni Częstochowa nowa sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Odlewników 20 na działkach nr 2/333,2/337,2/181. - inwestor Koksownia Częstochowa nowa sp. z o.o. ul. Narutowicza 9 02-627 Warszawa
  • Projekt zmiany sposobu użytkowania hali przemysłowej na halę magazynową na adziałce nr 1352/23 przy ul.objazdowej 11 w Radzionkowie – inwestor K.P.E. NIERUCHOMOŚCI S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków