O NAS

Architekt Chorzów – o nas

Pracownia Architektoniczna Square powstała w Chorzowie w 2008 roku. Założycielką i architektem prowadzącym jest mgr inż. arch. Magdalena Szyszkowska-Kucia, która ma za sobą wieloletnią praktykę projektową i realizacyjną.
Firma wykonuje kompleksowe projekty architektoniczno-budowlane. Dzięki współpracy z ekspertami z zakresu rozmaitych instalacji, konstrukcji czy architektury wnętrz jesteśmy w stanie zaoferować całościową obsługę projektową. Kooperujemy wyłącznie z wysoko wykwalifikowanymi, doświadczonymi specjalistami. Nasi pracownicy
i współpracownicy legitymują się również odpowiednimi uprawnieniami, wiedzą techniczną i prawną oraz doświadczeniem. To dlatego możemy zagwarantować najwyższą jakość wszystkich wykonywanych zadań.

Projekty budowlane i renowacja zabytków – Chorzów

Realizujemy zlecenia głównie na terenie Górnego Śląska. Naszym wyróżnikiem z pewnością jest szeroki zakres działalności, który umożliwia nam współpraca ze specjalistami dziedzin pokrewnych. Wykonujemy projekty budynków użyteczności publicznej, domów jednorodzinnych, hal przemysłowych i wielu innych. Przeprowadzamy również remonty obiektów zabytkowych, zgodnie z zasadami sztuki konserwacji zabytków.
Do wszystkich projektów, niezależnie od ich charakteru i zakresu, zawsze podchodzimy z jednakowym zaangażowaniem, stawiając przede wszystkim na rzetelność i staranność. Na wszystkich etapach realizacji pilnujemy też ustalonych terminów, szanując czas naszych kontrahentów.Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), mając na uwadze art. 13 ust. 1 – 2 RODO poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest SQUARE Pracownia Architektoniczna ul. T. Kościuszki 63/119, 41-500 Chorzów.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt z właścicielem pracowni pod nr telefonu 665-543-904

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania państwa danych jest art.6, ust.1, lit.a RODO (tzn. dobrowolna zgoda), art.6, ust.1, lit.b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej, której jesteście państwo stroną, lub do podjęcia działań na państwa żądanie niezbędnych dla rozpoczęcia prac projektowych ), art.6, ust.1, lit.c (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego, który na nas ciąży, jak np. obowiązek archiwizacyjny), oraz art.9, ust.2, lit.f (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Ochrona interesu Klientów

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Nie sprzedajemy danych

Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym kategoriom podmiotów. Twoje dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym w jakichkolwiek celach biznesowych.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów praw oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu tzw. zaufani partnerzy, podwykonawcy realizowanych dla Państwa usług. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pozyskanie danych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie (np. w ramach podania danych inwestora w dokumentacji projektowej, drogą mailową, telefoniczną, sms), .

Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres (zamieszkania, prowadzenia działalności, realizacji powierzonego zadania/usługi), adres mailowy, numery telefonów, numery rachunków, nazwa działalności, nr NIP, Regon, KRS.

Czyje dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane obecnych i potencjalnych klientów, kontrahentów i podwykonawców.

Do kiedy przetwarzamy dane

Do wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.

Cel zbierania danych

Przetwarzamy Twoje dane w celach realizacji usług będących w zakresie naszej działalności, tj. np.: kontakt telefoniczny i mailowy, odpowiedź na zapytanie ofertowe, zawarcie umowy, przyjęcie zlecenia, faktyczna realizacja zadania, wystawianie faktur, księgowanie wpłat, proces reklamacyjny.

Zautomatyzowane przetwarzanie

Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prawo dostępu do danych

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Prawo do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania

Jeżeli znalazłeś się w sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych zagraża Twojej prywatności, możesz powiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przeniesienia danych

Przysługuje Ci prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi.

Prawo do cofnięcia zgody

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz odwołać wyrażone zgody. Wycofanie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do bycia zapomnianym

Przysługuje Ci prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.  

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych

Zawiadamiamy, że przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.