Przebudowa z rozbudową lokalu gastronomiczno-rozrywkowego w ŚPKiW w Chorzowie

Opis opis Opis opi Opis opis

Restauracja Villa Gardena w ŚPKiW w Chorzowie