Restauracja Villa Gardena w ŚPKiW w Chorzowie

 

Restauracja Villa Gardena w ŚPKiW w Chorzowie- w trakcie budowy